BUREAU Willem

maakonderwijs projecten van BUREAU Willem

Inval projecten op basisscholen. Met als thema’s constructie/bouwen/ recyclen/upcyclen.  De lessen zijn technisch van aard, je leert ontwerpen, verbeteren, bouwen en materialen combineren. Kinderen leren zelf creëren, kritisch denken, samenwerken, problemen oplossen en ontwikkelen hun creatieve talent. Gericht op kennisconstructie in plaats van kennisoverdracht.